Συνεδρίαση 1η / Αρ.Αποφ 2-2011 / Έγκριση πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο κτήριο στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πίνδου 1 και Εφέσσου), λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τι...

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος, 2011

Συνεδρίαση 1η / Αρ.Αποφ 2-2011 / Έγκριση πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο κτήριο στέγασης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Πίνδου 1 και Εφέσσου), λόγω μη ύπαρξης κατάλληλου χώρου στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 7 του Ν. 3852/10

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!