Συνεδρίαση 10η / Αρ Αποφ 53-2011 / Ψήφιση πιστώσεων μετά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 (σχετ. η αριθ. 116/11 απόφαση Δ.Σ.)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!