Συνεδρίαση 11η / Αρ. Αποφ. 44-2015 / Λήψη απόφασης περί ανάκλησης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!