Συνεδρίαση 11η / Αρ. Αποφ. 45-2015 / Άρση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!