Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 10-2015 / Διαμόρφωση εισήγησης προς το .Σ. για τη λήψη τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες παρακείμενων κατασ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 16 Απρίλιος, 2015

Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 10-2015 / Διαμόρφωση εισήγησης προς το .Σ. για τη λήψη τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!