Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ 16-2011 / Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακού καφενείου-γαλακτοπωλείου-παραδοσιακά γλυκά) επί της οδού Δεκελείας 108 στο όνομα της εταιρείας A.Demmers και Σια Ε.Ε

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 16 Μάρτιος, 2011

Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ 16-2011 / Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακού καφενείου-γαλακτοπωλείου-παραδοσιακά γλυκά) επί της οδού Δεκελείας 108 στο όνομα της εταιρείας A.Demmers και Σια Ε.Ε

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!