Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 51-2014 / Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας του κου Σ. Γ. επί της οδού Ιωαννίνων 29 αλλά και έναντι της Ιωαννίνων 29 (λόγω της εκ περιτροπής κατά μήνα στάθμευσης που ισχ...

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 7 Ιούλιος, 2014

Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 51-2014 / Λήψη απόφασης για την ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση λόγω αναπηρίας του κου Σ. Γ. επί της οδού Ιωαννίνων 29 αλλά και έναντι της Ιωαννίνων 29 (λόγω της εκ περιτροπής κατά μήνα στάθμευσης που ισχύει στην οδό Ιωαννίνων 29) στη Νέα Χαλκηδόνα

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!