Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 8-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Κάλβου 4 στη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω αναπηρίας του κου Ε. Γ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2015

Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 8-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Κάλβου 4 στη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω αναπηρίας του κου Ε. Γ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!