Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 9-2015 / Λήψη απόφασης για την μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 368/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2015

Συνεδρίαση 3η / Αρ. Αποφ. 9-2015 / Λήψη απόφασης για την μεταφορά-χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Νέας Χαλκηδόνας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 368/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!