Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 14-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Σαλαμίνος 8 στη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω αναπηρίας του κου Φ. Κ.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015

Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 14-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Σαλαμίνος 8 στη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω αναπηρίας του κου Φ. Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!