Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 15-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Ιωαννίνων 2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω αναπηρίας της κας Μ. Α.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015

Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 15-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης κατ΄ εξαίρεση, επί της οδού Ιωαννίνων 2 στη Νέα Φιλαδέλφεια, λόγω αναπηρίας της κας Μ. Α.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!