Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 17-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου επί της οδού Σολωμού 13 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015

Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 17-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου επί της οδού Σολωμού 13 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!