Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 18-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου επί της οδού Σμύρνης 47 στη Νέα Φιλαδέλφεια και την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Ιούνιος, 2015

Συνεδρίαση 4η / Αρ. Αποφ. 18-2015 / Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη χώρου διέλευσης επί του πεζοδρομίου επί της οδού Σμύρνης 47 στη Νέα Φιλαδέλφεια και την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών επί του οδοστρώματος

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!