Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 20-2015 / Περιορισμός ωραρίου λειτουργίας άδειας μουσικής (Πεζόδρομος Σάρδεων).

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!