Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 24-2015 / Παραχώρηση ή μή θέσης στάθμευσης κατ'εξαίρεση λόγω αναπηρίας (Χ.Σμύρνης 6Α).

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!