Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 28-2015 / Καθορισμός θέσεων περιπτέρων. Εξέταση για τη κατάργηση, μετατόπιση ή μη συγκεκριμένων περιπτέρων.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 31 Ιούλιος, 2015

Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 28-2015 / Καθορισμός θέσεων περιπτέρων. Εξέταση για τη κατάργηση, μετατόπιση ή μη συγκεκριμένων περιπτέρων.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!