Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 30-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστική ή μη αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 31 Ιούλιος, 2015

Συνεδρίαση 5η / Αρ. Αποφ. 30-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστική ή μη αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!