Συνεδρίαση 6η / Αρ.Αποφ.36-2016 / Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!