Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ. 32-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστικής ή μη αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 10 Σεπτέμβριος, 2015

Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ. 32-2015 / Λήψη απόφασης περί οριστικής ή μη αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!