Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ. 33-2015 / Καθορισμός χρήσεων κοινόχρηστων χώρων νεκροταφείου.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!