Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ. 38-2011 /Έκφραση γνώμης επί θέματος μείζονος σημασίας που αφορά τη λειτουργία οίκων ανοχής στο Δήμο μας και περί, τόσο του αριθμού αυτών όσο και των ακτίνων-αποστάσεων σε μέτρα, των οικημάτων αυτών από τους χώρους και τα ση...

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 5 Μάιος, 2011

Συνεδρίαση 6η / Αρ. Αποφ. 38-2011 /Έκφραση γνώμης επί θέματος μείζονος σημασίας που αφορά τη λειτουργία οίκων ανοχής στο Δήμο μας και περί, τόσο του αριθμού αυτών όσο και των ακτίνων-αποστάσεων σε μέτρα, των οικημάτων αυτών από τους χώρους και τα σημεία που πρέπει να απέχουν, όπως ο Νόμος ορίζει

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!