Συνεδρίαση 8η / Αρ. Αποφ. 37-2015 / Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με διαδημοτική συνεργασία.

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 16 Οκτώβριος, 2015

Συνεδρίαση 8η / Αρ. Αποφ. 37-2015 / Γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων με διαδημοτική συνεργασία.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!