Συνεδρίαση 8η / Αρ. Αποφ. 38-2015 / Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!