Τακτική συντήρηση & επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων έργου Δήμου