117/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!