2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ (ΛΗΓΕΙ 25/5/2016)