282/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!