320/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 123/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Δευτέρα, 13 Ιούλιος, 2020

320/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 123/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!