325/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Τ.Υ. ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!