333/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!