338/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ Μ.Κ. ΣΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!