343/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!