406/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΠ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 2 Σεπτέμβριος, 2020

406/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΕΠ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!