420/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!