429/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ COVID-19

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!