448/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2019

448/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΩΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!