542/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠ[ΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!