643/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΚΡΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΙΟΝΑ