655/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 1 Οκτώβριος, 2019

655/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΑ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!