733/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!