773/2019 Απόφαση Δημάρχου Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή Συσσίτιου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας».

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 9 Ιανουάριος, 2020

773/2019 Απόφαση Δημάρχου Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή Συσσίτιου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας».

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!