834/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!