9/2020 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου έτους 2020

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 17 Ιανουάριος, 2020

9/2020 Απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής εκτίμησης τιμήματος για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου έτους 2020

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!