Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Χώρος Συνεδρίασης: Το Δημοτικό Συμβούλιο  συνεδριάζει στην αίθουσα «Μίλτος Κουντουράς», Θεσσαλονίκης & Λαχανά.