Αυτ. Γρ. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

ΑΥΤ. ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Δαλόγλου Κατερίνα

2132029003