Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Ντιούδης Σπυρίδων
213 2049121

Τμ. Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών,
 

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Κάκκος Βασίλειος
2132049123

Τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Καμαρόπουλος Γεώργιος

2132049122

Τμ. Ηλεκτροφωτισμού

Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο

Προϊστάμενος:
Παπαευθυμίου Κωνσταντίνος
2102528348

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!