Οικονομική Επιτροπή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Οικονομική Επιτροπή αντικατέστησε την παλιά Δημαρχιακή Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (βλ. άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Στον Δήμο μας απαρτίζεται από 8 τακτικά μέλη (5 από την πλειοψηφία και 3 από την μειοψηφία) και 5 αναπληρωματικά μέλη (3 από την πλειοψηφία και 2 από την μειοψηφία).

Εκτός των 8 τακτικών μελών, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέλαβε o κος Άρης Βασιλόπουλος

                                         ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     Άρης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος  

ΜΕΛΗ                                                                         

ΤΑΚΤΙΚΑ

Από την Πλειοψηφία:

Πρελορέντζος Αρσένιος - Γεώργιος

Λάλος - Αναγνώστου Μιχαήλ

Καλαμπόκης Ιωάννης

Αναναιάδης Νίκος

Γαλαζούλα Αλίκη

Από την Μειοψηφία:

Γεωργαμλής Λύσσανδρος

Πλάτανος Ελευθέριος 

Κόντος Απόστολος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

Από την Πλειοψηφία:

Παπαλουκά Ευτυχία

Παπακώστας Βασίλειος

Κουμαριανός Ευάγγελος

Από την Μειοψηφία:

Δανάη Εύα Γκούμα

Σιώρης Νικόλαος

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!