Εφημερίδα της Υπηρεσίας

Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων / Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας / Εισηγήσεις-Πρακτικά Συνεδριάσεων

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!