Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προσωρινοί πίνακες για ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί

Επισυνάπτεται ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα διερμηνέα Φαρσί- Νταρί για το Πρόγραμμα ESTIA.

Σελίδες

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!