Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού_ΚΕΔΝΦΝΧ_3267/07-07-2022

Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 3267/07-07-2022 Ανακοίνωση- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού, με διάρκεια από 01/08/2022 έως και 31/12/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η Αίτηση καθώς και τα συνημμένα Παραρτήματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08/07/2022 έως και 18/07/2022 στις 15:00 μ.μ.

Πρόγραμμα ESTIA - ΚΕΔΝΦΝΧ

Τηλ: 210- 2523584

Σελίδες

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!